Mckit BLOG

Augmented Reality at Siemens Germany

בתמונה: מציאות רבודה לצורך הוראות הרכבה ובקרת איכות במפעל סימנס בגרמניה. השימוש במערכת שיפר תפוקות ומנע טעויות הרכבה. הסימון הירוק הינו וירטואלי ומסמן שההרכבה נעשתה באופן נכון 

READ_MORE
4D-Virtualiz Robotic and Autonomous Systems

שאלנו 800 משתמשי CAD מה הם – Top 5 CAD challenges ?

הרבה פעמים אנו עסוקים מדי בעבודה ובאתגרים שלנו ולא ממש בודקים האם גם אחרים מתמודדים עם אתגרים דומים?

READ_MORE
4D-Virtualiz Robotic and Autonomous Systems

תהליכי הפיתוח של כלים רובוטיים אוטונומיים כרוכים בהשקעת זמן רב ומשאבים לא מבוטלים ביצירת דגם אבטיפוס, שניתן יהיה ללמוד ממנו על יכולות הטכנולוגיה ורמת הביצועים שלה בשטח. איך הכלי יתנהג בתנאי שטח מאתגרים? האם יעקוף מכשולים? ועוד. לאחר מכן מחזירים את האבטיפוס לשולחן השרטוטים ומבצעים תיקונים, דבר שדורש סבבי פיתוח ממושכים.

READ_MORE
מקיט מוצרי תוכנה בע"מ © 2023 | כל הזכויות שמורות
 
guest